Wat is Oefentherapie Cesar?

Oefentherapie Cesar is een paramedische behandelmethode, gericht op behandeling van klachten van het bewegingsapparaat die een relatie hebben met houding, beweging en ademhaling, al dan niet veroorzaakt door een bepaalde afwijking of ziekte. De therapie richt zich met name op motorisch leren en gedragsverandering.

Basisgedachte:

Mensen lopen, gaan zitten, staan op. Mensen bukken, tillen, rennen, sporten. Iedereen gebruikt hierbij spieren en gewrichten op een geheel eigen manier. Het bewegen gebeurt grotendeels onbewust en iedereen ontwikkelt zo zijn eigen houding- en bewegingsgewoonten. Door pijnklachten kan dit verstoord raken waardoor het bewegen minder efficient en soms moeizaam gebeurt. De basisgedachte van Oefentherapie Cesar is dat iedereen na een goede analyse van het bewegen via een gericht leerproces een voor hem of haar optimaal houding- en bewegingspatroon kan aanleren. Waardoor je je klacht snapt en leert deze te voorkomen.

Doel:

Het verminderen, opheffen of voorkomen van klachten. Hierbij wordt uitgegaan van ieders persoonlijke bewegingsmogelijkheden en wensen en rekening gehouden met ieders leef- en beroepsomstandigheden. Leren omgaan met bepaalde klachten of beperkingen. Aanleren en trainen van een gezond houding- en bewegingspatroon.