Vergoeding en tarieven

Voor de behandelingen oefentherapie en fysiotherapie gelden de volgende tarieven:

Ook in 2023 is onze praktijk "gecertificeerd-plus-praktijk" en gelden onderstaande tarieven.

 • Individuele behandeling oefentherapie/fysiotherapie € 45,50
 • Bekkenoefentherapie/bekkenfysiotherapie individuele behandeling € 55,50
 • screening, intake en onderzoek € 73,00
 • screening, intake en onderzoek aan huis € 88,00
 • Thuisbehandeling oefentherapie/fysiotherapie € 71,00
 • Thuisbehandeling bekkenoefentherapie/bekkenfysiotherapie € 76,50
 • Eenmalig oefentherapeutisch/fysiotherapeutisch onderzoek € 72,00
 • Telefonisch consult oefentherapie/fysiotherapie € 18,00

Vrijwel alle zorgverzekeraars vergoeden, indien u aanvullend verzekerd bent, oefentherapie Cesar. Wij raden u aan na te kijken op hoeveel behandelingen u recht heeft of voor welk bedrag u verzekerd bent. Dit kunt u zien op uw polis of op de website van uw zorgverzekeraar.

Komt u zonder verwijzing van huisarts of specialist zijn wij verplicht een screening te doen om te beoordelen of de klacht waarmee u komt een indicatie is voor oefentherapie. Hiervan maken wij een kort verslag voor uw huisarts. Het advies van een verloskundige is geen verwijzing.

De eerste afspraak adviseren wij een dubbel consult af te spreken (dubbel tarief). We kunnen dan intake onderzoek maar ook een behandeling doen.

Voor kinderen onder 18 jaar worden 18 behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed. Meer behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Voor patiënten met een chronische indicatie (genoemd op de "lijst Borst") wordt uit de basisverzekering vanaf de 10e behandeling vergoed. Voor de eerste 9 behandelingen moet u uzelf aanvullend verzekeren. Informatie over deze lijst kunt u bij uw huisarts of onze praktijk krijgen.

In de meeste gevallen kunnen wij rechtstreeks naar uw verzekeraar declareren. Als u de factuur thuis wilt ontvangen, laat ons dat dan bij de eerste behandeling weten.

Cursussen:

 • Cursus Verantwoord Fit (kwartaal) € 199,-. (zomerperiode/3e kwartaal € 134,50,-)
 • Cursus Verantwoord Fit 50+ (kwartaal) € 199,00 (zomerperiode/3e kwartaal € 134,50,-)
 • Bekkenklas prepartum € 150,00 8 lessen
 • Bekkenklas postpartum € 150,00 8 lessen
 • Loopgroep (8 lessen) € 115,00
 • Enkele les € 19,00

Materialen:

 • Bekkenband € 45,00
 • Dynaband € 5,00
 • re-mind € 35,00
 • Pocket pillow € 18,00
 • Zitbal (55 cm) € 21,50
 • Zitbal (65 cm) € 25,50
 • Zitbal (75 cm) € 29,50
 • Vaginale of anale Probe € 26,00
 • Rectale balon  € 15,00
 • Togu bal mini € 8,00
 • Togu bal 22cm € 9,00

Materialen huur:

 • Sluitlaken huur, twee weken € 10,00
 • Bekkenband huur, een maand € 10,00