Anja van den Hout

Opleidingen:

 • Master of science bekkenfysiotherapie, SOMT (start 2018 afgerond 2021)
 • Bekkenoefentherapeut+, 2012
 • Cecile Röst; Zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn 2001 en 2011
 • Cyriax voor oefentherapeuten Cesar bij de Nederlandse Academie Orthopedische Geneeskunde (NAOG) 1999
 • Mastersopleiding psychologie en vaardigheden bij Benelux Universitair Centrum (1996)
 • Opleiding oefentherapie Cesar, afgerond in 1990

Cursussen:

 • Diagnostiek en behandeling van bekkenklachten volgens de methode van het Spine en Jointcentre.
 • Functie en functiestoornissen van de bekkenbodem. NPI
 • Bekkenbodemfunktiestoornissen bij kinderen. NPI
 • Bekkenbodemfunktie in relatie tot de darm. NPI
 • Lichaamsbewustwording en stressmanagement bij het NPI.
 • Oppervlakte-elektromyografie in de praktijk en myofeedback binnen de oefentherapie bij het NPI.
 • De oefentherapeutische aanpak en training bij spanning, stress en burnout.
 • Passieve atonisatie en mobilisatie technieken als onderdeel van het oefentherapeutisch handelen.
 • Oefentherapie bij klachten van de LWK, schouder en nek bij de NAOG.
 • Lezingencyclus bekkeninstabiliteit van het Mensendieck Onderzoeks Seminar.
 • Diverse nascholingen tbv stagebegeleiding bij de Hogeschool van Utrecht (HvU).
 • Basiseducatie Kwaliteit en Wetenschap bij HvU.
 • Rationele Oefentherapie gebaseerd op richtlijn lage rugklachten, 2009
 • Uitwendige correctie os coccygis (stuit), 2013 
 • Trigger point bekken en buik. NPI, 2013
 • Bekkenbodem en seksualiteit. NPI, 2013

Overige beroepsmatige aktiviteiten en ervaring:

 • Praktijkhouder praktijk voor houding en beweging Veenendaal ’91-'15.
 • Praktijkhouder praktijk oefentherapie Cesar, Zeist '04-heden
 • Voorzitter Platform Bekkenoefentherapie VvOCM. (1996-2018)
 • Richtlijn bekkenklachten voor alg oefentherapeuten en bekkenoefentherapie (2014)
 • Richtlijn incontinentie voor alg oefentherapeuten en bekkenoefentherapeuten (start 2016)
 • Bekken intercolleaal overleg oefentherapie, team Midden Nederland.
 • Begeleiden van stagiaires in de laatste opleidingsfase.