Andere disciplines

Samenwerking

De laatste jaren is veel energie gestoken in het verbeteren van de samenwerking met andere disciplines ten behoeve van betere patienzorg. de disciplines zijn;

  • Verloskundigen
  • Bekkenfysiotherapie
  • Kinderfysiotherapie
  • Osteopathie
  • Podotherapie

Verloskundigen

Sinds 2003 is er een samenwerking tussen oefentherapie Cesar en de verloskundigenpraktijk Zeist. In het begin was er sprake van advisering voor de cursus zwangerschapsbegeleiding vlgs methode Cesar. Later kwamen hier ook de verwijzingen voor individuele oefentherapie en groepsbehandeling bij vrouwen met bekken- en bekkenbodemproblematiek bij. Er is regelmatig overleg tussen beide praktijken om de eenduidigheid in het beleid bij de begeleiding van zwangeren en pas bevallen vrouwen op elkaar af te stemmen.

bekkenfysiotherapie

De samenwerking van Margriet van Weezenberg, bekkenfysiotherapeute bestaat uit gezamelijke behandelingen. Dit is voornamelijk als interventies zoals inwendige behandeling, gebruik van oppervlakte EMG of electrostimulatie nog verder vermindering van klachten kan geven. Dit is voornamelijk bij clienten met bekkenbodemfunktiestoornissen zoals incontinetie, verzakking of als de bekkenbodemfunktie irt een bekkenklacht verder onderzocht dient te worden. Als nodig wordt de behandeling overgedragen aan de bekkenfysiotherapeut. Margriet is 1x per maand op vrijdagmiddag aanwezig op U97. afspraken lopen via Anja van den Hout. info over bekkenfysiotherapie vind u hier.

Voor aanvullend onderzoek:

- Bergman clinics Vrouwenzorg, doorverwijzing via huisarts

- Proctos kliniek, doorverwijzing via huisarts

 

Kinderfysiotherapie; Elly van der Grift

Sinds april 2010 zijn beide praktijken gevestigd op de Urechtseweg 97. De samenwerking tussen beide praktijken is op organisatorisch vlak binnen U97. Op inhoudelijk vlak is er een verdeling.

Op elkaar afstemmen van de cursus "fit na de bevalling" van oefentherapie cesar en de babycursus van Kinderfysiotherapie.

Behandelen van kinderen met poep- en plasstoornissen door oefentherapie Cesar (Anja van den Hout). Andere indicaties voor kinderfysiotherapie worden door de kinderfysiotherapeuten van Elly van der Grift gedaan. info vind u hier

Podotherapie, Burg Patijnlaan;

Bij sommige klachten is de eerste belasting en start van de afwikkeling van de voet van invloed. Correctie van de voetstand dmv spieren is te traag (zeker in geval van klachten) om de stand op het juiste moment te corrigeren. Corrigerende zolen kunnen hierbij ondersteunen. Hierdoor kunt u bij oefnetherapie Cesar verder met het oefenen en corrigeren van de juiste stand en gebruik van voeten, knieen, bekken en rug in je dagelijkse bewegingen en tijdens sportactiviteiten. meer info vind je hier

 

Osteopathie, Lou Swinkels

Bewegingsbeperking in of rondom gewrichten en organen kunnen oorzaak of gevolg zijn van pijnklachten of beperkingen geven in het volhouden van houding of dagelijkse bewegingen. Osteopathie kan helpen om de mobiliteit te herstellen, waarna u met gerichte oefeningen en correctie van houding en bewegingspatroon, bij oefentherapie Cesar, dit verder zelf kunt onderhouden. Meer info vind je hier

Samenwerking

Regelmatig wordt doorverwezen naar andere disciplines. Hierbij is altijd contact tussen de betreffende  therapeuten. deze disciplines zijn

  • Dietiste. info vind u hier
  • Haptotherapie Marie-Anne Kuiltjes. info vind u hier