Behandeling voor bekkenbodemklachten

Stoornissen aan de bekkenbodem kunnen klachten geven zoals ongewenst urineverlies, niet goed uitplassen, incontinent voor ontlasting, spanning en pijn in het bekkenbodemgebied, aandrangklachten, verzakkingsklachten enzovoort.

Deze klachten zijn positief te beïnvloeden met een adequate begeleiding en een oefenprogramma afgestemd op het type klacht en het individu.

De behandeling start met een individueel traject door oefentherapeut en eventueel een consult bij de bekkenfysiothrapeut (als het wenselijk is een inwendig onderzoek te doen om de werkdiagnose te specificeren). Hierbij wordt bekeken wat u zelf aan uw klacht kunt doen. Als dit duidelijk is, kan er vervolgens doorgeoefend worden in een klein groepje met andere patienten (2 tot 4 personen).

Tijdens de groepsbehandeling is er indien wenselijk ruimte voor het bespreekbaar maken van uw klachten.

Het is vaak nodig om langdurig te oefenen!! U stimuleert elkaar bij het doen van de oefeningen en er is gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen. Deze veilige omgeving kan het voor u makkelijker maken om over uw klacht te praten.

cesar-zeist-beekkenoefentherapie

Doel:

  • U wordt bewust gemaakt van het verschil in spanning en ontspanning van de bekkenbodem.
  • U wordt bewust gemaakt van een juiste toiletgang en houding op het toilet.
  • U leert begrijpen hoe uw klacht samenhangt met uw houding, beweging en uw ademhaling.
  • Er is gelegenheid om met anderen ervaringen uit te wisselen.
  • U leert om uw bekkenbodem goed in te schakelen tijdens dagelijkse activiteiten. oa bukken, tillen maar ook bij hoesten en niezen.

Voor wie?

  • Voor iedereen die te maken heeft met ongewenst urineverlies.
  • Voor personen, spanning en pijn in het bekkenbodemgebied hebben, overbodige aandrang.
  • Verzakkingsklachten hebben (en een individueel behandeltraject achter de rug hebben).

Vaginistische klachten worden individueel begeleid.

Vergoeding

  • De groepsbehandeling worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Related Porducts