Postpartum consult


Het postpartum consult wordt aangeraden vanaf 6 weken na de bevalling en vooral als je bekkenbodemklachten hebt of als er risicofactoren voor bekkenbodemdisfuncties aanwezig zijn. Risicofactoren zijn bijvoorbeeld als je langer dan een uur geperst hebt, een knip of ruptuur hebt gehad of een kindje hebt gekregen wat zwaarder dan 4000 gram was, als je belastend werk of sport hebt of als je een verleden met klachten of trauma ('s) hebt. 

Bij dit consult wordt

  • De bevalling geevalueerd en de bekken- en bekkenbodemfunctie uitgevraagd.
  • Een inventarisatie gedaan van risicofactoren. 
  • Wensen ten aanzien van werk, sport en hobby's die belastend kunnen zijn worden besproken. 
  • Onderzoek naar functie van bekken- en lage rug.
  • Onderzoek van bekkenbodemfunctie middels een inwendig vaginaal of anaal onderzoek. Alleen op jou verzoek en met instemming. 

 cesar-zeist-bekkenbodemklas

cesar-zeist-zwangerschapscursus