Postpartum consult

Postpartum consult!

Dit wordt aangeraden vanaf 6 weken na de bevalling en vooral als er risicofactoren voor bekkenbodemdisfunctie aanwezig zijn. Bijvoorbeeld als je langer dan een uur geperst hebt, een inknip of ruptuur hebt gehad of een kindje hebt gekregen wat >4000 gram was, belastend werk, sport of verleden met klachten of trauma ('s). 

Bij dit consult wordt

  • De bevalling geevalueerd en de bekken- en bekkenbodemfunctie uitgevraagd.
  • Een inventarisatie gedaan van risicofactoren. 
  • Wensen ten aanzien van werk, sport en hobby's die belastend kunnen zijn voor besproken. 
  • Onderzoek naar functie van bekken- en lage rug.
  • Onderzoek van bekkenbodemfunctie middels een inwendig vaginaal of anaal onderzoek. Alleen op jou verzoek en met instemming. 

 cesar-zeist-bekkenbodemklas

cesar-zeist-zwangerschapscursus